Vedtægter for  Ø-Tours

Foreningen blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 5. marts 2006.

Medlemmer af foreningen: Bent (indtil hans død 24. december 2020 - æret være Bent's minde), Marianne, Ole, Janne, Jørn og Anne.  Sommeren 2022 bød vi Erik velkommen i foreningen.

Formål med foreningen: At opleve de danske øers natur, historie og seværdigheder.
I starten afholdtes to éndagsture på lørdage, samt én weekendtur fra fredag til søndag, i løbet af et år.
Fra 2012 ændredes vedtægterne således, at der afholdes to årlige weekendture (forår og efterår) og i stedet for de fastlagte éndagsture, vil det være muligt at arrangere ad hoc ture (a la Sprogøturen i 2011). Disse ture vil fortsat være en del af foreningens aktiviteter, dog skal de betales særskilt, da de månedlige indbetalinger fremover ikke dækker disse. På generalforsamlingen fastlægges det følgende års weekendture eventuelt med henblik på at sikre en ekstra dag til forårsturen, ved at lægge den i forbindelse med helligdage.

Som minimum skal der på weekendture være adgang til bad, og som udgangspunkt ingen teltophold. Alle skal i så fald være enige, hvis vi skal sove i telt.

Generalforsamling: Afholdes i forbindelse med årets første weekendtur.  Alle forslag om ændringer kan kun vedtages, hvis der er enighed om det.

Økonomi: Der betales 300,00 kr. pr. måned pr. person.

Kilometertakst følger SKATs billige takst, medmindre andet aftales.
Brotakst og/eller færgebilletter betales over fællesudgifterne.
 
Formand: Ole    Næstformand: Jørn    Kasserer: Marianne    Revisor: Janne   
Sekretær
: Marianne/Erik   
Webmaster: Anne